Copyright © 2014 by Intelligent Systems Laboratory, Computer Science Department, Technion - Israel Institute of Technology, Haifa 3200003, Israel. All rights reserved


TheGrue.org

פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות - 234329

קורס: 234329 - פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות (4 נקודות)

אחראי: מיכה לינדנבאום (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

דרישות קדם: מומלץ קורס כלשהו בעיבוד תמונות ו\או למידה. תלמידים טובים היכולים להתמודד לבדם עם נושאים חדשים, יכולים להרשם גם ללא מקצועות אלו. 

 

ניתוח תמונה (או ראיה ממוחשבת) עוסקת בהבנת העולם התלת ממדי מתוך תמונות ובתהליכי ביניים בדרך למשימה מורכבת זו. בשנים האחרונות תהליכי ניתוח תמונה נעשו מבוססים יותר ויותר על למידה מתוך דוגמאות. תהליכי הפרויקט השנה יילקחו ממגוון נושאים כמו למשל הסקת תלת מימד (מציאת עומק על ידי זוג מצלמות סטריאו, ניתוח הסתרות), איפיון חמרים וזיהויים בתמונות (למשל מים, שמיים, עצים, שלג), וזיהוי פנים. חלק מהפרויקטים קשורים לפרויקטים גדולים יותר העוסקים בפיתוח רובוט ימי (בטכניון9 או בניתוח אוספי תמונות גדולים (בחברה). חלקם בעלי אופי מימושי ואחרים בעלי אופי מחקרי. תינתן הדרכה פרטנית על ידי האחראי או על ידי מנחים נוספים מהתעשייה או מהטכניון. הפרויקטים יותאמו לתלמידים לפי העדפתם ולפי הרקע שלהם.

דרישות הקדם: מומלץ קורס כלשהו בעיבוד תמונות ו\או למידה. תלמידים טובים היכולים להתמודד לבדם עם נושאים חדשים, יכולים להרשם גם ללא מקצועות אלו.

דרישות: השתתפות בפגישה ראשונה לבחירת הפרויקט, עבודה רצופה במשך כל הסמסטר, הגשת דוח ביניים קצר למערכת ראשונית, והגשת דו"ח מסכם.

נקודות: 4 נקודות.

המעוניינים מוזמנים לקבוע פגישה עם האחראי במייל.

 

פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות